ietech

backgr

168371

 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมจะทำการก่อสร้างอาคารหลังใหม่

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 - 31 ธันวาคม 2561

จึงขออภัยในความไม่สะดวก

 

2102600836

TCAS-2-62-1


TCAS-2-62-2

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

ยินดีต้อนรับนักเรียนผู้เข้าสอบและผู้ปกครองด้วยความยินดียิ่ง

การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS รอบที่ 2 แบบโควต้า
ประจำปีการศึกษา 2562 หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต

62-01-09 Exit Exam-web


ประกาศรายชื่อนักศึกษาลงทะเบียน Exit Exam

วันสอบที่ 13 มกราคม 2562 เวลา 09.30-11.30 น. สถานที่สอบ อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาวิชาทุกสาขาวิชา

>>>>คลิก<<<<

 

ขอเชิญเข้าร่วม

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 โครงการเสริมสร้างความเป็นครู 

วันอังคารที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2561

 

teach280861-2

 

 

 

 

 

  เพื่อการแสดงเว็บได้ดีที่สุดควรใช้ Google Chrome 40.0 หรือ Firefox 3.5 ขึ้นไป  
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพ ฯ 10520
โทรศัพท์ 02 329 8000 ต่อ 3689, 3723 โทรสาร 02 329 8435